rU* /vi-t rv/Vr‘

< -v

MMfl

«*4W- *-«» /y t fvi* 4 4 4 *4 .H.#-* #,4

n#., I ♦#*. *•*■/ vavyr-W '.f\ H ^r1 4*#»»t

'H '*■-* <■••'•*> 4.- »H" '>* *, #H***.V*WH *•/.>* .n,;. ,

WyU« f4***4. t-WW******* Kr HtH ,].*.;» 4f,V *St]SBt V

. I*“* *jI- . .

* »»#•

, - J99 _, - 1

HfV+ffHAW******

r‘ *<** **»* *7>

•■*■'* I **4-i* ^ .*V4

iff4 •'*♦*• ''-f*' -* m » * ,4v#v ^ .

ywHVln* -*V4<r -<*{r*^“**W'^*<*

... pps p mpp

*v*»* H+*+~+t<»+*+Uu'. !*?.**■ . •MM*-*"-

Wf ♦>*4-->»4*»#.{ ' ;+*\n*4

»>W»H"rH< . »-v- >*-v*v**#»

*H*v-N * *< ■/ ,/iy*#

My .44*1** t--*4V„*4# ._ . . .,

<4fl.#.f^4- tuft** Ar*»f- 4V*J '•'"•>

WW^WW'W rj >W|Mi /'rtMrvii »»»• uvtMM

1»*4 4.f* A* ~t>vr* » -

,^»*4*t4*-w44H.4«|lt M»u 1

flP , «%*«!• MP-

►•»- in-M-M*4 * V tfH#«*v**.4-i ^

•>mj *»rtr J****i*v*t4* >*-V

_ , M'f*-*-*' *■.#%#* /*U -I**#-***#* r%+\tiru

«*WA »« <***i \ *♦*<* /V*t 1*. * W .,« *>-.* ±r

yj+MH*- <#*■♦«• fyy' i >lrJvr^.

>#**♦, >n*44>.>-'>i'*».*i-*k4"4'.-» -I-HaI W«^*4AI »44<t+4*v.

■M «y 4 #.*-*♦•. f-i*’'-f'-.*>r»4f. *i« 14 •>■*.-«■ '-*•■<«- if

HM-ttH r‘ rVn fu

>4f*#V^vf if-V> U#M^4hy »i>yi *

4*f 4<«V4<tVr<l ••‘►f' •»* '

*►****♦ 4'«»S4>4 4>4 ff * ifA-fl.*

.vr-i/yi#"**-' H> * .4*,- vf« <*♦■••

frv/1

« fi ^rUy 1 **4t4+m ** * x

f a y V*W-i >-Hy»i-

> » * »•

4M«4i#«p '•*♦ <»<

>/-^.»* if.> » VVH-H<M'. »*#-/ , A>

:«^»-» m»*i»-»»« r- .a ' #

7+Z'S.Il.' *yy**+'+K*' •fk*+**+'*' *l +“ ■i*4>.v--*#-..f * r .*V- > A , V ' r\-4<’ifc-«iw'-/

fVMf« , . JiZ, » ...ywn-M ^ »

VpMn’*"

■V-K44 i*v* l. (ru **.-*.k /•w'-iy-l <

W 4 f Vv£*W''

NffMM' *

*•►*♦•* j

^VTsK

'*»•■ <H M 4r4>-y ■*-* 1 •■ V/ v4 VH#4 ri

.■ wvu‘/'ni%»iv<r

* '-'frv-r^fvr *./,»,„

*+ * ri /Aj * f U <^>4 U'V* » iJ i#v>v#»4-<CU44-fiV^V^* #-■ » >r ... WU-WiJ

•* >'-*A .«>.•>*<' >1 >U*4<*+r*r4-t4i*fr »+ **+<

•**■ »<»*4i,iy..n.^./ n t i-w- ^,f. ,

iM*W rUv4-1-i« fi>* «i-» i»v ^ a* .»• < ,fc- , 4 ^4 r*. I

i- -#.».• Vi * <•*• ' *' ^4 tf .»■ « «.» t ^ r *»>.,» U.I.

» /■/* i #• **- *»■♦«■.« W^nnurt

-r x ti* l-W'-ACi' I

'jyv

^^•■‘ ,‘(tHt't''l - r.o. -

M*' tM+f ’• f > v tf a 4*j* i

4v'V"

4«K«

•♦•HVf' r4#,i^».U-v>-.rV>V» 1*4 V4 /--» * ^ 44-*-* -t Vy^fA1

l~*tr-}+4>'A •&V<rh-»\t' ->f--fv#r» *•.<••». .■ . M44-*-

r,» »• *-^.» ^-U f ».• y.v i- , » '-»>.#■ i| W'^^-iivr.t' fi.H/Vr

^ i-« r '. i** '. V“*‘ .f>i {.< K

ggggsay;^^

■r i j ii*4,i

'V-H 4ft444.4f-V*y-V4**“ ■''■-* '* -♦' 4

•if* |'**|» 4 ft*4 ♦■* ♦- %4>»»#aH<

•fff ^•My r >f iff i*»»»4 *

'-y.rvr'-M « y' ' Arv •-* '-V 4 ' r* •'-• ’’ 4.1 '• «■ '

J»l*4-fti'lH#l 44l«m#i41M4.V- Kft4*Wv4«'-<

M| LfH-r^fA

.04 4*i4ly441Xi > *-- ^ . 4 1 1 f i

1 > * -- V |

■yjr* »tw4f»wtf "t+'-4

.|Mip>vMirJ

** 4 •”■**** *^T*

MV 1 1 - . , !?Plf%ytM,<liH

.-tkiJu ,.i .' I

rv»t »<» >.*• Vf-' -f* y»* 1 *•- f j». / ' .frif* l<( < M>*l r.(

•^4iyH f ft « ikf ••^* # v

-- v* »v-

4+T-i *\l++i i J-yu **> r*>y >#4»-4 ^

/»• Vi *

*'M**-t**1 1 'in-*1 r, ''.•***.»v>i«- •*<*»» ♦*♦•**»*■

.V>

Fvfvf^^-y 'JW'1# >J.(4iivi«Jl<rJ-A i,-fi-A

VH<*^ >»•*■> , »u- »«>>'••*• «-%!♦>'

>4 '4 lUf < %-*•«»; eiV »«-►. »,«/•( »- ^ i f U

fVM •• W*-- »•*. i- ^ ** ».y., ^ ^U-Vv*^

» P\4''*n*‘f,'.'i4 Vr»ii4«vi ♦.1^*-— * # *4 »• #< ' '-MVIV U »>

* H r rl * ***** rt ' *>.*.> » A? li , ^ . *.« # ^ #T>

h‘+ '-'■Vi'VfAy » '.yi »»/ -i <i «• * > M-y » r-i .,•>.»■, ( , ,4 . *

»#>.>• 4-iK^ ,^Ai,W f.jr . »w,

l-r J-mJ*}- »f>» t VM^I 1 »*4U » »Ai« I HI' vf. 3L

f/^tr<S 'r 'J-4r'v4 w\f ♦•♦v* +*•+*+** y\r* «»ifi ,. -.

i 'IfV' wwU'm •* <* *«•' <• »•. i'^%i>.»- r-j.y. «'i#v4*\ r'-i-W.' Vr /

r.c^^V'^r.

*• 4* y.'yn *»4 <^»*»>ci « >u ■>.»,

•. r^wvwii ♦Htt'

v ••» -• |

....

V* V-VfW.. »+i bV«i VMl( ■' t

* l ».VM /ti '. , , 4^ J.t.frt f». *.»r^

♦KiWMP' H*kf HI *JrU-

•i+vfffmt i>h>j

t- M-H-t ‘»V«*/Xi

^-Vvfr. *. c.'Kmi.i H '

.,.SP- •, -M ,,.. fe-t§|l(.^B.^

■Jr- * -fl * #• H .' O •■ »v*« H -

r-l>A/W.,«^ M*u'|. M*iH» '- # * w «.* ^vw.

‘•*jj'y *‘^'**kf *#• y |;*Hi>in'(Ar •'r-‘ ^l-iHi./*v, w< -* •■• t-v«>: r*>. « i -.>,^- v».^ vi' < v

ry *'*>«*' 'V^V.y<^tpv»i*#fci*f4 * -»» , , « *Ar-MV«-*/A4»i t »a*i /■.»>.*.* I ,V» ; /

f*'WHM *n/ w i u-.,m+,. , +V» /4^ v»>* a-

' r^rr1" *• ./ . i.t.A, ..» (i. , Mf.

*••*•- 4 V»V'/t i

' »•*,/-.#.** ., */vr» .«-.« r.) .iwJi.r i u,Hw.

. , . ffl

i>i >»-" .f|fh

rKw4>vf v>(.i4*-Wi*->H^ ^•^,,0#*‘ ♦W*v -riiMi VM

».7«r:r;

fa* «*v :-tv*-

•'i.V‘i"’i* ky* |»V4V-rl

■y ' •■♦ r'vf

■if »IV»»V4 > 4i W-M’-'

•vvfti ;•

V'Hi

*f i^t t S ■•* *»^» •A^c^.rirr! j-* u'i

jf nl4MA ,..^4-,-. w tv(Mf.,iw,j„/,,.1^ >,/ ^ ^ ^ ^ '*'

■“ ** >4*“* .♦ •.^.♦«41i-v^ *4.*

•.i- V . •■ + t -*r* (yiftffMv ' -*. , m.i , ,

|K-i’ »y -ja

.-#v

u v/>W‘ .»fUi ' ' m*4 v*-#- ev ■' r *H. «- vM- r

"•.«-^.ikV>-r».;-1

MM . r«iT.

<r *»»<i*** i> kii l.l A.< U/4r, f. . .- ^.4..^

■'.** i/* *

VH «

f f vfU V f . A* 1

-WVrM*Vf4'#*4iVt<>l4-Hpil ifVf W»<

,n:tf f-> /•.> v>u* ( -•

.. i-W »»•*'• V*> ■ivVV'WVIy.fi..

./ f HJK. I fJt'p.iHt.t*,

A,«avjr (j-v- m #v.rU*.» >.

Hf f^FpPMr f

. Vi . •-#»•'

IV^W/

ij.*. , ,. 1 k, yv W,lf *'"- »"U<., . ..,.».>'V'< r. ,.t> »“* I i * H „■ >*vi.,.. . -•• . , rM<K<* ••».'•/

^ .

•/•* a4y.» .' i.r

nr* n^SMpnSapSSSSwa^

. •■»#< / ? « ti . '. ^

k^ r*.fUj,f *u

V y»t' •• 4vr +T *■ ' 1 tHf ' ' •;* f » >!if f M fi-f* **-f* « i i Vi li-i.r 1- f< l^ii'l/»‘ i4f44‘ o' Viv vA ttiH

*****■*•, n'^v*' # #*.4* n>- r «.#4 i ; I* r ■*■

V /' » I>. ,+KC^+tij.ty

{t.M/tittU 'jkfyt ' fv f 1

fif . *s *. fit- t+rli J ■*.* L+ip> *.' *-. c* n > *// *l‘4.ir^y

^ J : ^»iJ C # **’ 1 »•*.«>«.# -MU* %r*,/.i ‘f »» .wW'f.c^ « .••...,

*V't ' '•* 'TTlJlStir- ' ?'.'•'•***<* ~A>.,1- * -^►N-jCfr A i y-.i .4,.

' * Ttr/.'fv <\AA><j-uMriX r>» k,4»l*ihm5.HA; > , -

i /*«■<■ r t''-f^ r,<* v>4 r-

■•*•>-’•'+■ * ' ti+tf-\-t> 1 t- M

>4 VI#--

JSalgffTO^

fi#t<W- »-V r l#"-iA-r i-fvM**#. . * * V ,'W *#

M rV#W

■►V' '•??W>»i#V fi »' /-*. i|.-

^fiVHKy»Hv m. »vi

'f-iKM** #4 y w > rlrvic.

4if.i !’<»fr *i '•>►»• *•. M

ru#- ikHVi. -^.,.

*s^ rt‘4--t^*y^* '"*'■'*+ *»V

«■*-»'# >v

li fVi» >U V '!■■♦ «>‘..k-

-,1*+ ' > A liHlVCl 1 if K '•*•->

bnMjp#

- - - - - - - - - -

... ■t*A+S-’'4 'kf1. 4/ ».#■»•*<

' ;'-r< ..»► '“♦••. » ■>•.♦• . v /.■ >-* -.-s. r i , . ,- «</ , »/ ,., iji.

ftyHr*.?’ »?• ^»•^* r*>y*i V f'.fi #44 o -.ru-A+A »*.H «f ••#.!. ‘.a («-Mr .*• »•*# vy 1 1, .•

»•*. y-M-fi rvj» •• #* *kfvt -V-.f-^i^t m «--*i . . ..• ,

■* frT'#ihr. K •• ■>* '••^r h> i>w < -^v>v .-i.-r

J^4<M •-♦ ">**•••*•••» »

V^vy/-

4+ftr*

’• •«.H'l!»-lof

ri Irt 4.v>,v#V** * 1-/M

jiitvk I’^fUa

*4^1/ l#%iX4%H -rVf R0l4HfVi

04.^ i a 4 jjVi r .in

•,* fiM V »A>W

»-.«>»+»^* i.-c>-J# r i/''-4.1^

1 *H-r‘ #

y-i-iJn' /j#i/ ■/ /’ji'rtW'fj

^ -i4 y*f 1 ■fit* ,

«^-. f ^ v* v^y ■'/# 'j>; v v>-l ^ 1 y-

« tJMlflLpW i-AfJ I1 *• «*#wf

4 v*-ir‘^i«*»»H%,'/J f*-

Wr*rW|4Mr •KiiVfiyui'fcl^i,

»* f < %iV ft * > yfli-' ■rvyu-l4»V4 -»u«-k ■*» f*->Hrt*AiKA*r -f«V v^f tW *li <V' *• ' #■-

- . ’-ff #«f »^«v/ ■^►» M vv'.i .V-.V i**-,4riw -| W^-.+ k.V + l- M-<

M#-i r' y> *«*.*$•<*« >* av vt , - , , p f ^ 4V4 # 3u *• .y. r

vlC* ■,LVf'l!!..r.'l^:!,^lr r ■H'W* # ♦»«>•■♦ r •*• 4-> 'IMyfi4lr./UVt^

. r -V yV' ' f ■#»»-* »*.*.4.<„. . ». /<jf < «-U >»i.4t ♦■(/'* >./ #Vr 1/

JVVki-r ►'•4 * ;•«* j V . 4*/Aiu-j.|>-M 1. . f !*'./•» Hi V«** * 1 * 1 ♦<#<**. ‘‘

■* »l‘ •••#•->. H 4 \i.J I 4 *i4 |A Mfl « ■.rJ.VVJ* 41 p .. » ■’

f -<*■«* *-» -»# <-#WuH*f : -4*.*f<4“^'^*lK>4f 4 vi l « # <jr */• . V.f l * 1

Li I'V4 ^l'*‘V*«'V4H.I.<f }W.

f ^fc«4.>-.4^ tVH4 Lii r i'.r<#VH4W«.‘j.-f ' i *y>i'i-t^t4A> ... _, .

' H#, 1 l^^fy uVt •4.44H4l>r I'rthfih*

i.4i^.v4» %4 4-4.4-.44 r* #-,4 v4-»»-i v-:^

- .- y< —,**14 Hyip M »C»i 4i4*k4'.y 1 4vrt*vr«4**H -4* #v*t4v#l'f**ttv^-* 4*tfk♦i^>^#i4.44ynV^<•♦'•* *-4*f^-4* >*4< 4*4»44-« 44 fr-fc'-i* ipiV U* ., rv#. 4 aI- .

- 4S4# »-} Wf .y.e+i i .-,4.**-^. *•■ f i- - . f'.» *4->W H.

.. . .,:;ci;rjt :

*tf. ?H!HV,ffiS!l*4W1’TTW' »-.-l»ri.M.,w ^.»4 .■j.t.'.Jl' ■••■

r'^f b4>U

ji«ni( p vjiiph i iLw!iLLt" 1 .„,j

•v.4-s4 4s.MV4»-v1

Ar>L.-‘^V4. ftf.kf* l-Vfirt * 4 ^»4-4t «*-4.^ 4-* k!4-.4-»4-.4..*l.*.,.>>

’< f V »4,#V4ffVi 4 rt- / i 4< r^bi+i+U vtplU^

# * 4 A v',11 flii 1 i > . . fc. ... . . 1 1.1 .. ft., i ft ft. ... ft .1 . . .. (.. I

- l"H~4-Vr,.fc*.fi4’-*4.\»-<*1li.,riri>^4444A4*>«,44-#»v«4-1....,.k.«£p-#^k.i,4-

fff| ♦>|4»4*'

i4-J 4-i 4- Vy

■4 4^4 U-vMi|i(iJ

y4l li.' 4 r^y-ft4i^if*fi'

4i4W»i,i>‘ H>f >'i4<44l»<^ff'MM.fM»4-*4-

♦it*- *4 \ |>l4V.>4»4.| f**#V4»K< 4 ,#‘ »*V4Vi« .f *V( 4 >ifvr; Vf* r>+'* * H#J /^.♦•■■♦l f->u.f . i>».4‘.4u4-. i44-yi.+!

' M-rA-Av^-hv^AAtafv^tT* M#-V4tt.f- -•• Pft>.’. •. * 4-4-4 V

(.11

h»mw ..-®-Si;rtf-»u« jijvii iu'l «»- ppppwppppviHipi pHpipmpp ,.

<^f#*l*l»»»‘#t4;' «>; 4-*IV4-if*#^»i>4i--V r ^ 4v4||4| f^.4**H» '#*!*' 4. U«t<« .- . M#ti l»Ur*4»* M'*T**f

***** *' f> M:4i* Hr- > ■*'/ 4

'-vy ty*4'fc' fri-v*-* p 4kfl*v ‘-♦••••'♦•.►.yrr* *4 ** * *'.*«

Ai-wrvf M. VHf r- vi**y-t M * #- * Hlh* #Wtt WfWi 4.,^* > #'• *•*• «,, 4.444# #2 ^ ^ *. 4irc,

-rs

Di» I ■».- i li '

i-.-H-t » ^ r*v >«-r

i-»»i4*tw' V' : 'M"*W iH-i^A-t-^rfM'^tiftvri^i H.y'HfUjrHc. »ic*vi

. -.-I 4

'- f 1 .4,A-V< .,-•

*y *r

r-

1 v-yp-Hii.Ly*

Nm^|1

1lTll!i'''!'T

f-i-v-ty lf«.4-V4 Vyn.T'>^ ♦**t *-v

'•♦« »ft4.U tpi fvi •,i'f--'«<* #1

-*<•#»#■• 4

,. I i4. »AW -• 4

-I

,M , ; d'' . ft.r. ' '-• 1 u;~irT~4'f it’ r: "n -

H.f >.4 Cl CM*it i Hl ft4M^-l,»"».t#>V*4^V-

t# •♦•■>•.4 u*nM,4i*..v| .44«if- * *.. ,.j *-i^»#t r*y\r* •* *

. . , . ♦»«♦'>«., i*,,, ^ i|(< , .,, ,. ,.1

V:;* .r.M'ir' ! *1/ * * *•• ^ * ** »>^i ♦*♦-• *■ *>* *.«*m»-m» ■>».* •.« «-v^ » **.r \, *.,- . * •<# , .m,,

Ii>1 T,'*><+*-| ■♦»#♦' ^' *•* ‘4 1- »»•#«*>* 4i ; tyiftf |4n#tH4 .i-tAt'-tv * > - . v cmv.*!.,

f».yl ♦***»*«.»♦*' .v,4 -4t«i >.iAr,} ».*# 4.y»^ft»>» * *-v' *tfrV»-t>' ■►«<• #/y« ^.4, r, iM-tr+ArLi » r < -• /' - / ,

'1'.*' )— fU^^yv4*t4»y M+-. ' *fv-*K UifpM^.inprf1

r ' V*J*v#^ 4J ►-^VfHyA.4' *

*•♦«» .4-4^. <^4r-jA.^ .4 >ir*T’ >^4'-M #i>-, . * V4-, 4-t^-. <<.)<**/

rVa'-J -11(4-1 4^*^ 4,;1.frUfH-'f-i|4t'-*'Wi','i ♦• 4#> >tJ4(i-*.i.> .- ,,..ft#,.r-; .4.

.. , .ft * i" ^ r'im,*‘/w*Hf<'W'!.»iri ,y#..v r, ......

J L'm ^UL'^.T-LIiiH t:;u^ y/TiM fMt.f.i I f -4V-. »“-».. 4. M ^4, ^v. .U-.vtv 4-4.

4# I M*-4kd5 4'^l-'H*#V^.'«-y^V4'-yHVtfcl4l»rM-UviiJ|4.4 v4M>H4t(AH4 t4r**- 44rfii#A 4-^KV J v‘ **f % f4*J ,

‘MhwHih*4* '-M.V i#» ♦•)*•'•- » t«T>/'-4 # .*• »i r »■«'♦• 4.>.f.u vrkiV v •••#.

tH.»>'^.44>« M' 4*4-. -4.U.V 4-»Vt.*- W#»t->4i»A4.iH HH' ^ 4>f-V4V4^.4APV#^V *-,!' ,V>y*V4M 0U

. . . , , . . . , 4-.f,vy^4.v».v*t4« /Vf*ftf, ^VaA-h*.1

4-1 r-' i-t-4 1,. -ft*. r».U,vr..,f ,4 -r.t 4kf*.fW«y«W*. H»,4 *♦ ♦mi+v #• WW C .*»v’n .-,

fiy1 ■r**+A4*‘t**: .XH :- .- !T

M i«,«W»ifP»‘

4/iHf HlfH fly A**A* »'-♦>

4^4 .^: «>'.-f<^y '^i». ,

y '4-*».H<V.4» ' VH‘ *•'- * ^^'Vf ■UlMVrtMK/lt.M./* f»l»l'AV.*S ^iVv^i-%^4. <y*4| «»■' " * ' “J

A#k-Mi4- #♦ /- 4T.V Hf-ti

fl ■' *14^-14% , ■• .

'-* ■•*> ' * 44 # tif f / V 1 4ftV**t#;liAy |:f|i-y>.'.l . »V( •#.* *■ *

*y.~* ~ +■****] j\4- t #• »-V *»4 l- mn«>n

lw{ t%*t 4-V,.>4*^Ji <Mi|ir> ;•«.- if t HV#, »*I1- ^Al- #t»

4--4V.-M H ■'-*■*♦»• *> Vf •* > 4H* 4*V 4-t-#t *i|- - 4 »♦>. » , 4 ■., 4\

vfl *• 4*i- .**•*. J . .+ /»ftf*l'.#ft Ai r<s 't^A* H**f4/ l'i*.Vf’. '•••••* h-,#‘ *«•»

#♦♦ #v/-t.*4 V *M t4^* t^r't ■* ♦• fvyi !• *- #*.«•% •Mrt-i >

■• tf» rv, fc*>w 1-4.,,^* f!4 -4TVl- / CH 4* 1.KH4 4^ WH^tii,., Vf M4f **>*4 tr •*• -#V#»v#A4-»*».4- p- , -if

•Hi^v»- r-- 4rVf4i#*:-4 v»- >^4-W -ft-*v* ♦-*#>>■**»/ try t -** f - p'n-f Ufi^r-i f 4 -*^ ..If . 4-t>V4 nw 1

**. n *«. t.r #«>»««• H >irHH^ »• rvi^v*iH-4**.*-a , .,. .-

H* ♦'«# 4*4 4- fit-'. ■<•*■'►* I f.H4y*/*4!|vXi*4r4 <t ^ ►'’*•* •f'rf nw * “Vnni» tJj. «M»' * » if.yt

Af-HKi-ftf- -..♦• .•v#rl>»#»-tH-r*4 hr. I> ♦♦■l-W-f '*♦»» *i*r-4*l-4H*#- rtVifV....^ V4- *♦•-. -*•« •♦•.»!•

y-»t>ki<V4rWy«»ia.»4»fi> ,4itM#t»i**M*-‘ilf » #.#*>*. ^ ti* t-ir- #>* #Vrt*t#»Hf‘ --

tAvf-; ♦■*•-. ♦* .ViHl'f »'■«> ‘•4-»#4iVfif4#VtHrUH ' rv^ y*4.«'. #W . 4*-/4i»^fWv<#l»M^.VSt4 Vi-*4-.f« tf‘ *»*4 ***F'»-r'>' ■• <»**

P*fft#f#^ft^»-4l44VHnV>f«'44^.*«r'^A4-4t <ViC«.y If 1,1 ll'fUt 4 *♦•

/ 14 l . 4*ii.‘l' / 14*kf.y--^..fi fi-4 ♦.‘■•I

i Wm4t»*.M "-♦M'-i+HM 4*40. f^4 t ..4404 «/ 4*.,pi

« rW'i -<V4 4 « HW..-.4 .4.4 r.,-,.4 H-fc-Yi,n|Vf-.4(v..l4U*.. •*! 4M* 4 #,.

rVp»<i»4Mf\Pl»*Vt ♦< 4 •vaOi.Mf-fM.iMkii *f*4”. '•f* ^ S*«»--*4 »«# vf7r*.,.#«-v4-<.4Hu>u f *4r^-/>.

l^-T'4-llAH4*t^i4f4My <4»vH 4M-4. »- »vf**yf l-K-l kfif- f > .If n»-4- H-H VH*i

»•#-» v44 t > vM sfi »< .H^il/il^yyfi* n* 4 r-rwtnf. .■ ■■* W-4 i*4 4i « i .- >i.*f '-•K# V*.

H*.i..(ifKii(iW'tM ri*»r* -t-«^#i.4W^4.ir'.K.iri *''+* Vf4 4A«- #* ai^MAifl # H *vfi#r

4W 4*|1ffi4»'“**l,>','i Itr » •*••-#> i'tfl *'* '»+(* "^0* »4**VH,,4f i4ir^*"‘* -hAm^

♦*•4 H»*>»*yfAHW*i 44< >4t#‘4 «•• 4#t.4 wlf -*-('4'W»#* 4 H T4’ -4 ‘■«*i4* •♦»■♦■ v* -V 44*M^ .ri #-♦/ -<l-4.

m <»**»* »v« .4*1- -yiffVfWWt*

*♦*•*4 »%»4i|r #*tf*»iri‘Hf»r‘'>Ai*M>4^i»V4ff44i».i^rt fv# ..,-»<-v»i#*M v 4 w.fvt W , 1*4\,-'.

<4^lwpv4»f y4«4A^I>t4Afii*/4 4r«*4- M-K«-y^)f4J

Af » »#«-♦ 4 ii-_#- #s.*4ft#--** #*. 4- W 4.4-4# n 4H

■V# V f *f In« »^rw*- 4«M»-t.**f AT ■*♦♦■••» -4 U'-i*-4-4~*'-H-V 4l-**v- 4 --4 —» A#V*-.H 4^4 tflfi rtfi ^4 f*,

#»-» Mif 4vP»r*-NMl»»»f4 >■» »>M »--.- «*vM# ^>4

^v- f»^i^'n-44^* »* ►>>-*|»Affv.v-*-.*fK4A.f>'-Mf»#-^fi.4>.fv444.r4A/'W w-A-#n*U»vn.M-j It-#** f4Hir#4 .

t'fin ♦•<♦* <tfVf . v. i/‘! A*~ ♦*fV4**-.4- #•

^ * ; ' Y**** h‘ *'♦••'

f-f* iHfx-y-.f tVirf vr

*Atr*

»

Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from BHL-SIL-FEDLINK

https://archive.org/details/bulletinofameric8891unse

I

BULLETIN

OF THE

American Iris Society

JANUARY, 1943 No. 88

CONTENTS

Editor’s Bulletin Board _ _ _ 1

Report of the President, William J. McKee _ _ _ 3

Report of the Treasurer, Junius P. Fishburn _ 5

Report of the Secretary, Howard R. Watkins _ 10

Report, Slides Committee, Mrs. P. E. Corey _ 11

Reports of Regional Vice-Presidents _ _ _ 12

Report of 1942 Shows, Mrs. Ralph E. Ricker _ _ _ 34

Hibernating Iris, Thura Truax Hires _ 43

Illinois Bloomings, Amanda Hahn _ 47

Re-blooming Iris, Hinda Teague Hill _ 49

Comments from England, N. Leslie Cave _ 51

Other Interests in Iris Gardens, S. F. Hamblin _ 56

Evolution of Yellow Plieatas, Robert Schreiner _ 58

Variety Comments, Geddes Douglas _ 62

Our Members Write :

Letter to John Dolman, Jr., F. M. Danks _ 64

From Missouri, J. Marion Slmll _ 65

Charm in an Iris, E. B. Cappeller _ _ 67

Stem Propagation? Hinda Teague Hill _ 69

Published Quarterly by

THE AMERICAN IRIS SOCIETY, 32ND ST. AND ELM AVENUE, BALTIMORE, MD.

Entered as second-class matter January, 1934, at the Post Office at Baltimore, Md.,

under the Act of March 3, 1879.

$3.00 the Year Additional copies 50 cents each for Members

/

0Vfc7

c*

THE AMERICAN IRIS SOCIETY

Directors :

Term expiring 1943 : Term expiring 1944:

Term expiring 1945:

OFFICERS, 1943

W. J. McKee David F. Hall

Dr. Franklin Cook Carl S. Milliken

F. W. Cassebeer Geddes Douglas

J. P. Fishburn E. G. Lapham

Howard R. Watkins Jesse E. Wills

Dr. H. H. Everett Dr. R. J. Graves

President Mr. Jesse E. Wills, Belle Meade Blvd., Nashville, Tenn. Vice-President Mr. Junius P. Fishburn, Box 2531, Roanoke, Va.

Secretary Mr. Howard R. Watkins, 821 Washington Loan and Trust Bldg., Washington, D. C.

Treasurer Mr. E. G. Lapham, 1003 Strong Ave., Elkhart, Ind.

Editor F. W. Cassebeer, 953 Madison Avenue, New York, N. Y.

Assistant to Editor Miss Marcia Cowan.

Begional Vice-Presidents

1. Mr. W. J. McKee, 45 Kenwood Ave., Worcester, Mass.

2. Kenneth D. Smith, Benedict Road, Dongan Hills, Staten Island, N. Y.

3. John Dolman, Jr., 304 Vassar Ave., Swarthmore, Pa.

4. J. Marion Shull, 207 Raymond St., Chevy Chase, Md.

5. Mr. T. N. Webb, Durham, N. C.

6. Mrs. Silas B. Waters, 2005 Edgecliff Point, Cincinnati, Ohio.

7. Mr. Geddes Douglas, 440 Chestnut Street, Nashville, Tenn.

8. Mrs. W. F. Roecker, 3319 North 14th St., Milwaukee, Wis.

9. Dr. Franklin Cook, 636 Church St., Evanston, Ill.

10. Frank E. Chowning, 2110 Country Club Lane, Little Rock, Ark.

11. Mrs. Mary F. Tharp, Payette, Idaho.

12. Merritt H. Perkins, 2235 Fairfax St., Denver, Col.

13. Dr. R. E. Kleinsorge, Silverton, Ore.

14. Mrs. G. G. Pollock, 1341 45th St., Sacramento, Calif.

15. Mrs. Lena M. Lothrop, 1595 Glasgow Ave., San Bernardino, Calif.

16. W. E. Saunders, London, Ontario, Canada.

Chairmen of Committees :

Scientific Dr. A. E. Waller, 210 Stanbery Ave., Bexley, Columbus, Ohio. Election Dr. C. Stuart Gager, Brooklyn Botanic Garden, Brooklyn, N. Y.

Membership and Publicity Mr. W. J. McKee, 45 Kenwood Avenue, Worcester, Mass.

Registration C. E. F. Gersdorff, 1825 No. Capitol St., Washington, D. C. Exhibition Mrs. Ralph E. Ricker, 1516 Ross St., Sioux City, Iowa. Recorder of Introductions and Bibliography Mrs. W. H. Peckham,

The Lodge, Skylands Farm, Sloatsburg, N. Y.

Awards Mr. J. E. Wills, Belle Meade Blvd., Nashville, Tenn.

Japanese Iris Dr. George M. Reed, Brooklyn Botanic Garden, Brooklyn,

N. Y.

IRIS CHECK LIST, 1939 Lists 19,000 names of iris and parentages; over 500 pages. Price $3.00 to members; $4.00 to non>members.

LANTERN SLIDES Rental Fee (to members) $5.00. Apply to Mrs. P. E. Corey, 707 Pearl St., Reading, Mass.

APR 1 1943

THE EDITOR’S BULLETIN BOARD

As usual, tliis first Bulletin of the new year contains the cus¬ tomary reports of the officers, regional vice-presidents, and exhibi¬ tion committee. Taken as a whole, they reflect a satisfactory condi- tion of the Society’s affairs in this period of war and sacrifice.

In addition to the above, we are glad to be able to present onr readers several articles of considerable interest. Mrs. Hires’ story, “Hibernating Iris,” is a truly amazing tale of a fine collection of rhizomes that were kept out of the ground for 15 months, and not only survived the ordeal, but also gave a high percentage of bloom the first flowering season.

For the past few }^ears we have seldom had notes on familiar iris as they flowered in other lands. We are fortunate, therefore, in having the interesting varietal comments of Mr. N. Leslie Cave from England. Mr. Hamblin makes some pertinent suggestions in re¬ gard to companion plants for iris, and Robert Schreiner delves into the background of our present-day yellow plicatas.

There is an acute shortage of black-and-white photographs for the Bulletin. Most of our camera enthusiasts are taking Ivoda- chromes which can be converted for use as illustrations in a pinch, but they are hardly as satisfactory as those made from original black-and-white negatives. Therefore, we are appealing for contri¬ butions of good prints from our members.

F. W. Cassebeer, Editor

[l]

Large drifts of bearded iris attractively laid out in Cedar- brook Park, Plainfield, N. J. The planting ivas under the di¬ rection of Miss Harriette Bice Halloway, assisted by Mrs.

Stephen Van Hoesen.

[2]

REPORT OF THE PRESIDENT, 1942

William J. McKee

Due to restrictions caused by the war emergency, it was neces¬ sary to curtail many of our activities during the year 1942. The mid-year Annual Meeting, scheduled to be held in New England, was postponed ; garden visits and tours which required long-distance travel were reduced to a minimum. The officers carried on their business by correspondence, and the main activities of the Society were confined largely to regional meetings and garden visits. Not¬ withstanding the limitations, I am very happy to report that the number of members in the Society did not decrease.

You will note from our Treasurer’s report that the Society is in good, sound financial condition. Our expenses, however, for the past year exceeded our receipts by a small margin. This is not as it should be. This deficit is, however, largely due to previous years’ expenses in connection with the printing of the Check List and the ordering of medals for distinguished service and hybridizing.

As you know, the main object of the Society is to promote the culture of iris and to improve the quality of iris varieties. During the past three years as your President, I have visited iris gardens in many regions of the Society, North, South, East, and West. I am particularly pleased to report that in all regions I not only found deep interest in the Society, but an even greater interest in the improvement of the flower. In visiting the collectors and hvbridizers, I found them verv much alike in that they are all in- terested in growing fine iris. As usual, I found a wide difference of opinion as to whether many of the new creations are an improve¬ ment over older varieties, but members appeared to be in agree¬ ment that a steady progress is being made in improving the quality, thanks to the untiring work of our hybridizers.

Our slide committee, under the direction of Mrs. Corey as chair¬ man, has accumulated an exceptionally fine collection of colored slides of the newer iris and iris gardens. This committee also has a very fine collection of colored slides of the older varieties. I am sorry to state that during the past year there has not been the de¬ mand for slides that was anticipated. I have reviewed these slides recently and wish to assure you they are well worth seeing.

As your President I am glad to report that our awards for the year 1942 were received with much favorable comment from the membership. This is the first year since I have been connected with the Award System that there have not been some letters of criticism. I wish to report, however, for the past two or three years there have been a few letters received bringing to my atten¬ tion the point that fine white and yellow iris evidently are not in favor when varieties for the highest awards are selected. 1 consider, however, that our awards are a necessary and very important part of the work of the Society.

I wish to remind our members again that articles appearing in the Bulletin are written by members and not by the Editor. During the past year, there has been a dearth of copy for Bulle¬ tins. Your officers and directors plan to push ahead to make all issues more interesting, but such plans cannot be carried out un¬ less our members assume more responsibility in making contribu¬ tions for the Bulletins.

There is one group of members in our Society who have per¬ formed an important function in promoting interest in iris and who have received little publicity in the Bulletin. They are a modest group and are content to have their work speak for itself. In presenting the garden lovers with their artistic catalogues, I think our commercial growers have done, and are doing, a splendid job of advertising and have kept it on a high plane. They deserve to be complimented.

Your directors have elected three new officers for 1943: Mr. Wills, President; Mr. Fishburn, Vice President; Mr. Lapham, Treasurer. Mr. Watkins was re-elected Secretary, and Mr. Casse- beer, re-elected Editor. All these officers have made valuable con¬ tributions to the work of the Societv and are worthy of your con- tinued cooperation.

In submitting my final report as your President, I wish to ex¬ press my very deep appreciation for the splendid cooperation given me during my three-year term by the officers, directors, regional vice-presidents, chairmen of the various committees, accredited judges, and members. The Society is greatly indebted to all those who have worked steadily and enthusiastically for the advancement of the Society.

[4]

REPORT OF THE TREASURER Junius P. Fishburn

AMERICAN IRIS SOCIETY Summary of Cash Receipts and Disbursements January 1, 1938 to November 30, 1942

H

-H O CO OI

•o © rH BOO ^ H00 r ~

N I>tO rH rH

T3

C*j O

^ CO

T-|

N

'ci

-is

5 ^

<S5 TH

N

■2 5

^

to ®? 5 TH

® TH

N

o io

CD rH

co oi CO CO rH^rH^

CO CO

r- o

co iq

© P

rH CD

kO 04

, *\

CO CO

o o

O rH

05

05

CD CO

#\

CO CO

-S «>

<Tt I

to °

7 CO

2 ^

<*) TH

h

00

t-

o P o’

CO >0 oqOq

CC Cl''

4£=

o

rH O

rH

kO

rH

CD

05 O

rH

o

kO

r>

to" O

kO

oi

04

CM O

kO

GO

>o

(M

CO rH

05

«

CO

rH

04

kO

04

io

GO

04

rH

CD

05 O rH

CO O CO

o

04

rH kO

iq o

CD

kO

.36

CD

05

04^

kO O* GO in W rH

CD^kO t-

rH

kO

05

o i oi

kO rH

CO rH

r\ r

rH

04

•v

rH

CO

rH

rH rH

CO

04 rH

rH

kO

rH

05 O O

CO O kO

05

oo

! kO

i °.

kO

O

CD

rH

rH

O'

CO

CD O O

O O 04

CO rH 04

CD

04

CD

i 05

I rH rH

r

rM

05

rH

rH

rH

oi

05

1"

87

05 o r-~ k " O rH

CD

05

i i i i t i i i i i

1

1

1

1

1

CD

05

272.

rH O CO H kO S CO kO

P

CO

05

i i i i i i i i i i

1

1

1

1

1

p

CO

05

CD

rH

©

-H

>o o 1

kO

1 1

1 1

! IO

rH

rH O |

rH

1 1

1 1

Tfl

kO O !

kO

1 1

1 1

I kO

1 r

00

rH »-0 |

05

CO

CO rH 1

rH

o

o

CD^

rH

4©=

rH

CD

CO*

05

©^

rH

4fc=

05

©

>o

CD

CD

4©'

ti

kO

rH

CO

rH

rH

rH

CO

a co •w Co

coo

co °?

O GO CD O

kO kO rH kO

rH ©

co' CO

Ol

kO O !

kO ! !

EO

iq

GO O !

GO

00

o

rH O i

rH

1 rH

rTi

CD kO :

rH

rH

CO rH '

kO

' O

CO

CO

Ol

rH

ci

m

P

o

M

P

O

m

P

Ph

£

HH

Q

P

O

CO

a>

rH

P

o>

CO

P

rO

GO

Q

i

i

O

i

i

•P

i

GO

i

OP

i

fH

1

OP

-4H»

co S

p

QJ |

rH

S i

P s

-4-* i

HP

P

rH

a

P '

CO

5 i

6 !

-+->

p

OP

ri I

»H

© |

iH

i

-4— 1

f-i <

CO

© !

o

'

© :

rH

H

i

i

rH

CO |

-4-* '

HD

P »

3

CL>

3

(— < 1

P

p

CJ CO CO Qj

<u

rH

P

rO

03

! c5

o

Ok

!«g b

i o a _ 3

rn CO rH

111

•$ *

© p

<D

P

©

«w

3

o

f-l

«*H

. ©

; a

L, O

I ©

1 3

f*

ccS © © 03 «H r~i

rH CO

P CL

O

cb

©

©

fH

3

o

cb

fH

©

O

cb

H->

O.

rH © © © ©I

CCS

o

EH

©

-»H>

©

tii 3

rH

tj ©

2 h-

•a ^

ft ~ ^ CB ri| CJ

At rH

° od

*4— ^ »x

cc co

© 2

HO

o

00

P 4-i

OP GO

<P>

GO

CO

® o

OJ

CO

CO

p

QP

qp

O

rH

p s

o £

CO CO fH

n 3

© rC

,ri co

I H OP GO k •4- O

0>

CO

<Qj rH

CB ©

03

©

©

fH

3

rD M O GO cf-( 0Q

CB Qi

r*H CO

« g -M

-s « °

H W

«o

©

©

5~

<H

©

cc

H

w

><rl

(><1

H

CL

K

P

PQ

CL

P

O

CO

Qj

a

©

OB

ftj

03 ©

©

00 rH

C/2 ^

P «HH «HH

O O o

M P

J ^ H

H O H

CO co CO CO CP <1>

O <P

RECAPITULATION

Balances January 1, 1938:

Checking account - $1,063.48

Savings account - - - - - 2,028.88 $3,092.36

Add:

Transfer in 1942 of balance on deposit with Chemical

Bank & Trust Co. New York, N. Y _ _ 4.65

Receipts :

Ordinary sources _ 15,804.20

Other sources _ 3,954.20 19,758.40

Sub-total 22,855.41

Disbursements :

Ordinary sources _ 17,100.84

Other _ 4,271.56 21,372.40

Balance November 30, 1942 _ _ $1,483.01

Exhibit B

AMERICAN IRIS SOCIETY

Statement of Cash Receipts and Disbursements For the Year Ended November 30, 1942

Summary

Balances December 1, 1941 _

Add :

Transfer from Operating Fund Transfer from old account with Chemical Bank and Trust Co. Receipts from below _

Total _ -

Deduct :

Transfer to Life Fund _

Disbursements from below

Total deductions _

Balances, November 30, 1942 _

Operating

Fund

$1,346.60

Life Fund $1,225.37

Total

$2,571.97

500.00

500.00

3,452.65

4.65

306.39

4.65

3,759.04

4,799.25

2,036.41

6,835.66

500.00

500.00

3,752.65

1,100.00

4,852.65

4,252.65